Otel

Binek Araç Kiralama Gider Kısıtlaması 2023

Binek Araç Kiralama Gider Kısıtlaması 2023

– 2023 yılında binek araç kiralamalarına getirilen yeni düzenlemeler, işletmelerin bu tür harcamalarını sınırlamayı amaçlamaktadır.

– Yeni düzenlemeyle birlikte, şirketler artık sadece belirli durumlar için binek araç kiralaması yapabilecek ve diğer alternatiflere yönlendirilecektir.

– Binek araçların yanı sıra ticari amaçlı kullanım için olan hafif ticari araçların da kiralanmasında kısıtlamalara gidilecektir.

– Kiralama süreleri de yeniden değerlendirilecek ve uzun vadeli sözleşmelere daha fazla önem verilecektir.

– Bu düzenlemenin amacı, işletmelerin maliyetlerini azaltmak ve çevresel etkiyi en aza indirmektir.

Binek araçların kiralama giderlerinde sınırlama 2023

2023 yılında, binek otomobillerinin satın alımında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplamı en fazla 440.000 TL olarak gider olarak kabul edilecektir.

2023 yılında vergisiz satış fiyatı 600.000,00 TL olan bir binek otomobilin alımı gerçekleştirilmiştir. Bu araç için ÖTV oranının %100 ve KDV oranının %18 olduğu varsayılırsa, toplam tutar aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Binek araç kiralamada gider kısıtlaması 2023 yılında uygulanacak. Bu düzenlemeyle birlikte, binek araçların bedeli üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) miktarları sınırlanacak.

Örnek olarak, bir aracın bedeli 600.000 TL ise, bu tutar üzerinden hesaplanan %100 oranındaki ÖTV miktarı da 600.000 TL olacak. Ayrıca KDV miktarı da belirli bir oranda hesaplanarak toplamda 216.000 TL olacak.

Binek araç kiralamada getirilen bu gider kısıtlamasının amacı, lüks segmentteki binek araçların vergilendirilmesini dengelemek ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemektir.

Binek araç kiralama giderlerindeki sınırlama 2023 yılında uygulanacak. Şirketin ÖTV ve KDV tutarlarını doğrudan gider olarak kabul etmesi durumunda, bu tutar 440.000 TL olacak. Geriye kalan 376.000 TL ise Kiralanan Kullanım Hakkı Elde Tutma Giderleri (KKEG) olarak dikkate alınacaktır.

  • Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 500.000,00 TL’yi , söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 950.000,00 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

Hakeza mükellef amortisman yolu ile itfa yöntemini seçmesi durumunda, 3 no.lu örneğimizde, 2023 yılı için söz konusu KDV ve ÖTV hariç araç bedelinin 600.000,00 -TL’lik kısmının 500.000,00 -TL’lik kısmı amortisman yolu ile iktisap edilebilecek olup, 100.000,00-TL için ayrılan amortismanlar kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.

You might be interested:  Otel Güvenlik Kameralarının Kayıtları Ne Kadar Süreyle Saklanır?

X (A.Ş.), 15 Haziran 2023 tarihinde, vergisiz satış fiyatı 600.000,00 TL olan bir binek otomobil satın almıştır. Bu araç için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının %100 ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranının ise %18 olduğu varsayılırsa, aracın toplam maliyeti aşağıdaki gibi olacaktır.

Binek araç kiralama giderlerinde 2023 yılında getirilen bir kısıtlama söz konusu. Bu kısıtlamaya göre, binek araçların bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV ve KDV miktarı belirlenmiştir. Örneğin, bir aracın bedeli 600.000 TL ise, bu tutar üzerinden %100 oranında ÖTV (600.000 TL) ve KDV (216.000 TL) ödemesi yapılması gerekmektedir. Böylece toplamda 816.000 TL olan ÖTV ve KDV miktarı elde edilirken, KDV ve ÖTV dahil toplam araç bedeli ise 1.416.000 TL olmaktadır.

X (A.Ş) tarafından 2023 yılında iktisap edilen binek otomobil için en fazla 950.000 TL’ye isabet eden kısım için ayrılan amortisman, safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

X (A.Ş,) tarafından 2023 yılında iktisap edilen binek otomobil için en fazla 950.000 TL’ye isabet eden kısım için ayrılan amortisman, safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Buna göre mükellefin yıllar itibarıyla kazancın tespitinde gider olarak dikkate alabileceği amortisman bedelleri aşağıdaki gibidir:

Binek Otomobil Kiralama Giderlerinde Kısıtlama 2023

Söz konusu mükellef, bahsi geçen binek otomobili 2 Ocak 2026 tarihinde 500.000 TL karşılığında satmıştır.

Bu düzenleme, 2023 yılında binek araç kiralama giderlerinin sınırlanmasını içermektedir. İşletmelerin kayıtlarında vergisiz satış fiyatına göre hesaplanan binek otomobil için ayrılan amortisman miktarı, kurum kazancının belirlenmesinde gider olarak kabul edilecektir. Mükellef kurumlar tarafından yıl bazında ayrılan amortisman tutarı ise şu şekildedir: (burada ilgili tabloyu ekleyebilirsiniz).

2023 yılında binek araç kiralamalarında gider kısıtlaması uygulanacak. Bu kısıtlama, araçların amortisman tutarını etkileyecek. Örneğin, 2023 yılında bir aracın amortisman tutarı 25.000 TL olacakken, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında bu tutar sırasıyla 100.000 TL olarak belirlenecek.

Diğer taraftan, mükellef kurum tarafından iktisap edilen binek otomobil için ödenen ve tercihen gider olarak dikkate alınan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarı toplamı olan 840.000,00 TL’nin 2023 yılı için azami 440.000 TL’si safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek, söz konusu tutarı aşan (840.000,00 TL – 440.000,00 TL) 400.000,00 TL kanunen kabul edilmeyen gider olarak mükellef kurumun 2023 hesap dönemi kurum kazancına ilave edilecektir.

Bir şirketin binek otomobilini 2026 yılında sattığında, muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır (KDV göz ardı edilmiştir):

Örnek 6: Önceki örnekte, bir şirketin 1/10/2023 tarihinde vergisiz satış fiyatı olan 1.000.000 TL değerinde bir binek otomobilini aktifine kaydettiğini varsayalım. Şirket, tamamı üzerinden amortisman ayırma yolunu seçerse, binek otomobili için ayrılan amortisman tutarı ile hesaplanan esas bedel üzerinden yapılan amortisman arasındaki fark KKEG olarak ilgili yılın kurum kazancına eklenir.

You might be interested:  Kozaklı 5 Yıldızlı Termal Otel Fiyatları

2023 yılında, binek araç kiralama giderleri için bir sınırlama getirilecektir. Bu sınırlamaya göre, mükellefler tarafından ayrılan amortisman tutarı ile hesaplanan amortisman tutarı arasındaki fark KKEG olarak kazanca ilave edilecektir.

Örneğin, 2023 yılında mükellef tarafından ayrılan amortisman tutarı 50.000 TL ise ve hesaplanan amortisman tutarı da 25.000 TL ise, bu durumda KKEG olarak kazanca ilave edilecek olan miktar da 25.000 TL olacaktır.

Benzer şekilde, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında da benzer bir uygulama yapılacak ve mükelleflerin binek araç kiralama giderlerindeki amortisman farkları KKEG olarak kazanca eklenecektir.

Bahsedilen kişi, söz konusu binek aracı 2/1/2026 tarihinde 500.000 TL karşılığında sattığında, muhasebe kaydını aşağıdaki gibi yapmalıdır (KDV ihmal edilmiştir):

Ancak bazı eleştirmenlere göre, bu tür kısıtlamalar işletmelere büyük özgürlük tanımamaktadır ve rekabet gücünü olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bazı durumlarda binek araçların iş faaliyetleri için zorunlu olabileceği ve bu tür sınırlamaların işleri zorlaştırabileceği de belirtilmektedir.

Binek Otomobiller İçin Harcama Sınırlaması 2023

Binek araç kiralama giderlerinin, işletme veya envantere kayıtlı olup olmamasının önemi yoktur.

Binek araç kiralama giderlerinin sınırlanmasıyla ilgili olarak, aşağıdaki tabloda farklı harcama türleri ve bu harcamaların tutarları yer almaktadır:

– Yakıt: 15.000,00 TL (KDV dahil)

– Otopark: 1.000,00 TL (KDV dahil)

– Köprü Geçiş: 2.000,00 TL (KDV dahil)

– Sigorta: 3.000,00 TL

– Bakım/Onarım: 2.500,00 TL

Toplamda ise binek araç kiralama giderleri toplamı şu şekildedir:

Harcama Tutarı: 23.500,00 TL

KDV Tutarı: 3.690,00 TL

Toplam Harcama Miktarı :27.190,00TL

Yukarıda yer verilen tabloya göre mükellefin gider olarak dikkate alabileceği tutar toplam harcamanın %70’i olan 16.450,00 TL (23.500,00*0,70) olacaktır. Kalan 7.050,00 TL’nin ise KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Lütfen, bu konularla ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşın.

Binek araç kiralama giderlerinde sınırlama getirileceği 2023 yılında bir düzenleme yapılacağını belirtmektedir. Bu düzenlemenin amacı, binek araç kiralamalarının kontrol altına alınması ve gereksiz harcamaların önlenmesidir. Buna göre, şirketlerin binek araç kiralaması için ayırabilecekleri maksimum miktar belirlenecek ve bu limiti aşan harcamalar vergi avantajlarından faydalanamayacaktır. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, işletmelerin daha tasarruflu hareket etmesi ve maliyetleri azaltması hedeflenmektedir.

Bu metinde yer alan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır ve şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerle ilgili yapılan işlemler sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayız.

2023 yılında binek otomobil kiralama giderlerine uygulanacak sınırlamalar yeniden belirlendi. PKF İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yeni düzenlemelerle birlikte bireysel kullanıcıların binek araç kiralaması için harcayabilecekleri maksimum tutarlar belirlenmiştir. Bu önlemler, ülkemizdeki ekonomik durumu dengelemek ve tüketim alışkanlıklarını kontrol altında tutmak amacıyla getirilmiştir. Böylece, vatandaşların aşırı lüks harcamalardan kaçınması ve daha tasarruflu bir şekilde hareket etmesi hedeflenmektedir. Yeni kısıtlama tutarlarına uyum sağlamak isteyen kişilerin dikkatli bir şekilde planlama yapmaları gerekmektedir. Bu sayede hem maliyetleri azaltabilirler hem de finansal sorumluluklarını yerine getirebilirler. 2023 yılı itibarıyla geçerli olacak olan bu yeni düzenlemelerin toplumun genel refahına katkı sağlaması beklenmektedir.

You might be interested:  Patronun İstediği Mutlu Sonu Hangi Otelde Bulabilirsiniz?

Binek araç kiralama masraflarının KDV dahil olup olmadığı hakkında bilgi verin

Binek araç kiralamasıyla ilgili gider kısıtlaması 2023 yılında uygulanmaya başlanacak. Bu kısıtlama, binek araçların aylık kira bedelinin belirli bir tutarı aşması durumunda geçerli olacak. Örneğin, 2024 yılı için KDV hariç 26.000 TL olan aylık araç kira bedeli bu sınırı aştığında, fazla tutar kanunen kabul edilmeyen bir gider olarak değerlendirilecektir.

Aşağıda, binek araç kiralamasında indirim konusu yapılabilecek ve yapılamayacak giderlerle ilgili bir liste bulunmaktadır:

İndirim Konusu Yapılabilen Giderler:

– Aylık araç kira bedeli (KDV hariç)

– Sigorta masrafları

– Bakım ve onarım masrafları

– Lastik değişimi gibi rutin bakım masrafları

Yapılamayan Giderler:

– Yakıt masrafları

– Trafik cezaları

– Araç temizlik ücretleri

– Otopark ücretleri

Bu listede yer alan giderler sadece örnek niteliğindedir ve her durumda geçerli olmayabilir. Kiralama şirketiyle yapılacak sözleşme detaylarına göre farklılık gösterebilir. Binek araç kiralamasıyla ilgili vergi mevzuatına dikkat etmek ve uzman bir danışmana başvurmak önemlidir.

Binek otomobiller için 2023 ÖTV ve KDV limiti nedir?

– Binek araçların kiralanması veya satın alınması durumunda, KDV ve ÖTV gider olarak indirim konusu yapılamayacak.

– Bu kısıtlama sadece binek araçları kapsar; ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar bu kısıtlamadan muaf tutulur.

– İndirim konusu yapılabilen KDV ve ÖTV tutarı, binek aracın satış bedeli üzerinden hesaplanır.

– Kiralanan bir binek aracın mülkiyeti kiracıya geçtiğinde veya leasing sözleşmesi sonlandığında da bu kısıtlama uygulanır.

Bu bilgiler doğrultusunda, işletmelerin 2023 yılında binek araç kiralamalarını dikkatlice değerlendirmesi ve olası ek maliyetleri göz önünde bulundurması önemlidir.

Kiralık araçlar için yol tarifi nasıl alınır?

Binek araç kiralama giderlerinde 2023 yılında bir kısıtlama getirileceği bilgisi önemli bir konudur. Bu yeni düzenlemeyle beraber, aktif olarak kayıtlı olmayan bir aracın aylık kirasının 30 bin TL olduğunu varsayalım. Ancak bu tutarın tamamını gider olarak yazmak mümkün olmayacak. Yeni düzenlemeye göre, binek araç kiralamalarında gider olarak kabul edilebilecek maksimum tutar 26 bin TL olacak.

About Tábata Tessália Zaragoça