Otel

2 Yıl Süreli Turizm ve Otel İşletme Programı

2 Yıllık Turizm Ve Otel Işletmeciliği

Program Akademik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

Programın Amaçları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı, turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücünü karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Bu program sayesinde öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri gibi konularda gerekli bilgi ve beceriler kazandırılır. Ayrıca bu program, örgün eğitime erişimi olmayan kişilere turizm sektöründe çalışma fırsatını sunar.

Kimler Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına Kayıt Yaptırabilir?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programına başvurmak için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını ziyaret ederek kayıt türleri ve koşulları hakkında bilgi alabilirsiniz.

2 Yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında Okutulan Derslerin AKTS Kredileri

Bu programda sunulan dersler, AKTS kredileri, ders katalogu bilgileri ve diğer resmi bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı, öğrencilerin 45 iş günü boyunca zorunlu olarak staj yapmasını gerektirir.

Öğrenciler, zorunlu stajlarını tek seferde tamamlamak için herhangi bir dönemde yapabilirler. Stajlar, 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra gerçekleştirilir ve farklı zaman dilimlerine bölünmez.

Öğrenciler, Turizm İşletme veya Turizm Yatırım Belgesi olan otellerde, tatil köylerinde veya seyahat acentalarında zorunlu stajlarını tamamlayabilirler. Ayrıca üniversitelerin konukevleri, misafirhaneleri ve Turizm Meslek Yüksekokullarının uygulama otellerinde de staj yapma imkanları bulunmaktadır.

Stajdan Muafiyet

Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen 09.03.2021 tarihli ve 8/1 sayılı kararla, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Staj Yönergesi yürürlüğe girmiştir. Bu yönergeye göre;

You might be interested:  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile Otel Kaydı Sorgulama

Staj yapmak zorunda olan programlarda, öğrenciler resmi olarak belgelenen aşağıdaki durumları sağladıklarında Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile stajdan muaf tutulabilirler.

Aşağıdaki şartları sağlamak gerekmektedir:

1. Turizm ve otel işletmeciliği alanında en az zorunlu staj süresi kadar çalışmak,

2. Başka bir üniversitede, ilgili programın mesleki alanıyla ilgili zorunlu staj süresini tamamlamak.

Yurtiçinde Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı olan ve muafiyet talebinde bulunan öğrenciler yukarıda belirtilen durumları belgelendirmeleri hâlinde, temin edecekleri her türlü belgeyi, (ilgili sektörde ve ilgili birimde çalıştığını gösteren üst yazı, transkript, not durum belgesi, daha önce staj yaptığını gösterir belge vb.) bir dilekçe ile Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğüne ulaştırılmak üzere gönderir.

Yurt dışında Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı olan ve muafiyet talebinde bulunan öğrenciler yukarıda belirtilen durumları belgelendirmeleri hâlinde, temin edecekleri her türlü belgenin yeminli Türkçe tercümesini bir dilekçe ile bağlı bulundukları Anadolu Üniversitesi AÖF Kayıt Merkezine elden teslim eder ya da posta yoluyla gönderir.

GEÇİCİ MADDE: Bu yönerge, öğrencilerin kayıtlı olduğu programlara yürürlüğe girdiği tarihten önceki durumlarıyla ilgili olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Staj Yönergesinin 14. maddesinin (a) ve (c) bentlerine uygun şekilde uygulanacaktır. Bu yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.

2 yıllık turizm ve otel işletmeciliği programının amacı nedir?

Bölüm mezunları, turizm sektörü başta olmak üzere birçok alanda iş bulma imkanına sahiptir. Tatil köyleri, oteller, restoranlar, pansiyonlar ve dinlenme tesislerinde yönetici olarak çalışabilirler. Ayrıca fuar ve kongre merkezlerinde de görev yapabilirler.

İş bulabilecekleri sektörler:

– Turizm

– Otelcilik

– Restoran işletmeciliği

– Konaklama tesisleri yönetimi

– Fuar ve kongre organizasyonu

Çalışabilecekleri yerler:

– Tatil köyleri

– Oteller

– Restoranlar

– Pansiyonlar

– Dinlenme tesisleri

Sınav Değerlendirmesi ve Ders Geçme Süreci

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili düzenlemelere dayanarak belirlenir. Bu yönetmeliklerin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan uygulama esasları ve öğrenci değerlendirme sistemi doğrultusunda yapılır.

You might be interested:  Mersin Kızkalesi Palmiye Otel Telefon Numarası

Bu metin, 2 yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği programında sınavların nasıl yapıldığı ve düzenlendiği ile ilgili bilgiler içermektedir. Metinde aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

– Sınavların nasıl düzenlendiği ve organizasyonu

– Sınavların hangi tarihlerde gerçekleştirileceği

– Sınava katılım için gereken belgeler ve sınav kuralları

– Sınav süreleri

– Sorulan soruların ve cevaplarının yayınlanması

Sınavların nasıl değerlendirildiğini ve derslerden nasıl geçilebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Turizm ve otel işletmeciliği stajı için uygun yerler nelerdir?

Öğrenciler, zorunlu stajlarını gerçekleştirebilmek için çeşitli sektörlerdeki işletmelerde deneyim kazanabilirler. Özellikle turizm alanında faaliyet gösteren otel ve tatil köyü işletmeleri, seyahat acentaları ile üniversitelerin konukevleri, misafirhaneleri veya Turizm Meslek Yüksekokullarının uygulama otelleri öğrencilere bu fırsatları sunabilmektedir.

Bir öğrencinin staj yapacağı yerin belirlenmesinde önemli olan faktörlerden biri de ilgi alanlarıdır. Eğer bir öğrenci otelcilik sektöründe kariyer yapmayı düşünüyorsa, Turizm İşletme ya da Turizm Yatırım Belgesine sahip olan bir otel veya tatil köyünde staj yapmak ona büyük avantaj sağlayacaktır. Bu sayede hem teorik bilgilerini pratiğe dökebilir hem de sektörün içerisindeki güncel gelişmelere yakından tanıklık edebilir.

Seyahat acentaları ise turizmin diğer bir önemli bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Bir öğrencinin bu alanda staj yapması ona müşteri ilişkilerini yönetme becerisi kazandırabilir ve satış teknikleri hakkında pratik deneyim elde etmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, seyahat acentalarında çalışırken turizm destinasyonları hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatına da sahip olacaktır.

Üniversitelerin konukevleri ve misafirhaneleri de öğrencilere staj yapma imkanı sunan diğer yerler arasındadır. Bu tür kurumlarda çalışmak, öğrencilerin müşteri memnuniyetini sağlama becerilerini geliştirmesine yardımcı olurken aynı zamanda misafirlerle iletişim kurma ve sorun çözme yeteneklerini de arttırabilir.

Son olarak, Turizm Meslek Yüksekokullarının uygulama otelleri de öğrencilere staj yapabilme imkanını sunan önemli bir seçenektir. Bu otellerde hem teorik bilgilerinin pratiğe dökülmesi hem de meslektaşlarıyla işbirliği içinde çalışarak yeni şeyler öğrenme fırsatına sahip olurlar.

You might be interested:  Lüks Bir Otelde Uyandığımda Gerçeklikten Şüphe Ettim

Mezuniyet Şartları: 2 Yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı mezunları, Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı Diploması almaya hak kazanır.

Turizm ve Otelcilik Sektöründe Maaşlar Ne Kadar?

Öğrenciler bu program boyunca çeşitli derslere katılır ve teorik bilgilerin yanı sıra pratik beceriler de geliştirirler. Turizm sektörünün önemli alanlarından olan misafir ilişkileri, pazarlama stratejileri ve operasyon yönetimi gibi konularda eğitim alırlar. Ayrıca müşteri memnuniyetini sağlamak için iletişim becerilerini geliştirme fırsatına da sahiptirler.

Mezun olduktan sonra kariyer açısından pek çok farklı yol izlenebilir. Örneğin, otellerde resepsiyon görevlisi olarak çalışabilir veya satış departmanında görev alabilirsiniz. Aynı zamanda tatil köyleri veya kruvaziyer gemilerinde de iş imkanları bulunur.

Dikey Geçiş İmkanları

Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans programını tamamlayan öğrenciler, lisans eğitimine devam etmek istediklerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılmalıdır. Bu sınavın başarıyla geçilmesi halinde, öğrenciler 5. yarıyıldan itibaren lisans programlarına kaydolabilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren 2023 Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu ‘ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Alanında Kariyer Fırsatları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlar, turistik sektörde konaklama ve yeme-içme işletmelerinde çalışma fırsatına sahip olurlar.

About Tábata Tessália Zaragoça